Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 21-01-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
52
61
95
95
G7
278
341
597
219
G6
5832
7227
7091
7059
0715
6468
5213
3451
5495
8360
6542
5297
G5
8430
5238
2301
9555
G4
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
G3
15459
52487
53850
76587
54430
20232
72453
92329
G2
16775
56610
82737
09396
G1
87021
76599
70735
68906
ĐB
483886
208093
792253
026185
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5, 1 6, 1, 7
1 8 0, 1, 7, 5 9, 6, 3 9
2 1, 1, 7 7, 5 9
3 7, 0, 2 8 5, 7, 0, 2 2
4 6 1 2
5 9, 2 0, 9 3, 1 3, 5
6 4, 3, 8, 1 6, 6, 0
7 5, 9, 8 5
8 6, 7, 0, 4 7, 1 9 5, 8, 8
9 1 3, 9, 7 5, 5, 7, 5 6, 7, 5

Xổ số Miền Nam - 14-01-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
65
71
19
93
G7
427
051
184
702
G6
9843
8402
3977
6049
4473
5174
0635
9590
6934
9362
0171
5834
G5
1317
4483
4829
4360
G4
38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355
34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141
37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756
04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652
G3
94268
11865
45649
75466
83688
12998
97253
26916
G2
45596
47121
40945
81396
G1
82970
12324
78794
51249
ĐB
105565
745825
392380
475709
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 9, 7, 2
1 4, 9, 7 7 9 6
2 0, 7 5, 4, 1 0, 9 9
3 5, 4 7, 4
4 3 9, 1, 9 5, 5, 6, 1, 7 9
5 5 2, 2, 1 6 3, 2
6 5, 8, 5, 4, 5 6, 4 6, 0, 2
7 0, 0, 7 1, 3, 4, 1 9 1, 0, 1
8 8 0, 3 0, 8, 4
9 6 4, 8, 0 6, 3

Xổ số Miền Nam - 07-01-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
01
69
05
13
G7
592
240
448
997
G6
6558
8586
2316
5060
9771
0106
4606
3286
4905
8953
0504
5352
G5
3005
6469
9977
2192
G4
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
G3
06449
39050
52930
25041
38204
65910
69922
62039
G2
14040
82932
36528
14833
G1
80219
97986
87025
88824
ĐB
825071
838980
940535
660600
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5, 1 6, 6 4, 6, 5, 5 0, 4
1 9, 5, 5, 6 0, 9 3
2 9 5, 8, 9 4, 2
3 2, 0, 3 5, 4 3, 9, 8
4 0, 9 1, 0, 0 3, 6, 8 2, 6, 6
5 0, 8 4 9, 3, 2
6 5 7, 9, 0, 9
7 1, 6 3, 8, 1 8, 7
8 2, 6 0, 6 6 8
9 3, 5, 2 9, 2, 7

Xổ số Miền Nam - 31-12-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
52
71
39
35
G7
650
429
319
234
G6
7871
0360
8758
7004
8309
8856
7643
9814
4580
4887
3554
0464
G5
1821
2829
7843
6834
G4
13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902
01469
96611
74407
73652
60495
48189
59254
00207
74080
07321
77745
69869
79415
20420
62513
59954
53795
98744
93669
09589
39207
G3
73837
48615
42996
18726
76214
94355
22188
91325
G2
83749
52180
13990
32341
G1
84806
14422
84992
77400
ĐB
562675
320725
664825
954840
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 2 7, 4, 9 7 0, 7
1 5 1 4, 5, 4, 9 3
2 5, 1 5, 2, 6, 9, 9 5, 1, 0 5
3 7 9 4, 4, 5
4 9, 9 5, 3, 3 0, 1, 4
5 1, 5, 8, 0, 2 2, 4, 6 5 4, 4
6 0, 0 9 9 9, 4
7 5, 3, 1 1
8 0, 9 0, 0 8, 9, 7
9 6, 5 2, 0 5

Xổ số Miền Nam - 24-12-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
42
56
08
71
G7
984
657
140
550
G6
2737
6876
5782
7844
7023
4690
0468
4244
1182
3047
7463
7305
G5
3066
1907
5984
2597
G4
03190
30276
47285
29911
86532
86908
81871
53297
88946
81819
82970
26579
12071
90661
49053
26983
38810
92058
55517
46291
29597
93633
87730
39655
88143
51900
68975
53894
G3
23644
64489
86658
76859
88274
43789
35761
37842
G2
69244
52277
10403
69068
G1
27728
79251
88976
58937
ĐB
129033
134770
354025
035032
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 7 3, 8 0, 5
1 1 9 0, 7
2 8 3 5
3 3, 2, 7 2, 7, 3, 0
4 4, 4, 2 6, 4 4, 0 2, 3, 7
5 1, 8, 9, 7, 6 3, 8 5, 0
6 6 1 8 8, 1, 3
7 6, 1, 6 0, 7, 0, 9, 1 6, 4 5, 1
8 9, 5, 2, 4 9, 3, 4, 2
9 0 7, 0 1, 7 4, 7

Xổ số Miền Nam - 17-12-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
78
07
44
G7
402
209
929
960
G6
1957
8379
4591
1072
1952
8890
1792
0427
8349
7383
5598
8890
G5
5569
2853
3465
3013
G4
76015
98026
57725
05175
03625
97915
66890
83699
72459
76087
43135
20884
23976
57547
09993
18156
95249
18655
74094
31680
30908
69795
28941
65667
17664
61330
25404
90215
G3
02042
23706
55953
52313
83276
34908
10246
82717
G2
02539
11642
90298
33334
G1
68907
04262
26943
54242
ĐB
713308
744789
304275
973507
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 7, 6, 2 9 8, 8, 7 7, 4
1 5, 5, 1 3 7, 5, 3
2 6, 5, 5 7, 9
3 9 5 4, 0
4 2 2, 7 3, 9, 9 2, 6, 1, 4
5 7 3, 9, 3, 2 6, 5
6 9 2 5 7, 4, 0
7 5, 9 6, 2, 8 5, 6
8 9, 7, 4 0 3
9 0, 1 9, 0 8, 3, 4, 2 5, 8, 0

Xổ số Miền Nam - 10-12-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
23
72
16
37
G7
979
205
695
122
G6
5955
7998
7710
4125
6553
3410
7189
2797
6403
4597
8819
8616
G5
8005
7254
1050
2872
G4
66435
56073
88122
37486
67316
17604
13565
78939
59171
67639
54150
48777
02536
51447
12202
68554
83468
09335
07245
66511
67887
35621
06913
65557
45665
38045
90058
15095
G3
30604
32236
04680
40710
29959
37318
13214
54294
G2
39304
73150
48793
78360
G1
58116
43433
78303
20693
ĐB
272500
991820
853183
498598
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0, 4, 4, 4, 5 5 3, 2, 3
1 6, 6, 0 0, 0 8, 1, 6 4, 3, 9, 6
2 2, 3 0, 5 1, 2
3 6, 5 3, 9, 9, 6 5 7
4 7 5 5
5 5 0, 0, 4, 3 9, 4, 0 7, 8
6 5 8 0, 5
7 3, 9 1, 7, 2 2
8 6 0 3, 7, 9
9 8 3, 7, 5 8, 3, 4, 5, 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP