Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ tư

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 24-01-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
40
75
71
G7
980
860
977
G6
1438
1790
2135
2172
2192
5865
1769
1374
4077
G5
7863
3128
6487
G4
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
G3
08989
24510
53530
59288
97224
97921
G2
68746
56839
40848
G1
19888
50420
42081
ĐB
831255
790795
368280
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0
1 0, 3, 7 9, 9 3
2 0, 8 4, 1
3 0, 8, 5 9, 0, 7 8, 7
4 6, 0 6, 9 8
5 5, 2, 3, 0
6 3 3, 5, 0 1, 9
7 2, 5 2, 4, 7, 7, 1
8 8, 9, 7, 0 8 0, 1, 7
9 0 5, 5, 2 4, 8

Xổ số Miền Nam - 23-01-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
33
38
11
G7
735
268
723
G6
6837
7526
4177
4162
7760
1884
6836
2442
5335
G5
0006
5839
5010
G4
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165
65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439
G3
34565
55651
06978
70855
27741
36372
G2
24213
78004
98686
G1
23955
08505
42726
ĐB
929647
241081
114916
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7, 6 5, 4
1 3 6, 2, 5, 0, 1
2 2, 6 4 6, 3
3 7, 5, 3 9, 8 9, 6, 5
4 7 8, 2 1, 7, 2
5 5, 1, 6 5, 7 1
6 5, 3 5, 2, 0, 8
7 4, 7 8, 0 2, 9
8 7 1, 4 6
9 4 4 3

Xổ số Miền Nam - 22-01-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
44
99
97
G7
559
356
039
G6
1334
8769
2424
4812
0948
7517
3458
1351
9814
G5
1740
0290
1960
G4
54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006
G3
30839
33185
10586
05172
77696
35943
G2
05346
18434
30374
G1
56954
74636
75100
ĐB
205717
332403
808214
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 0, 6
1 7, 5 2, 7 4, 9, 4
2 4
3 9, 4 6, 4, 9, 0 9
4 6, 0, 4 3, 8 3
5 4, 9 6 8, 1
6 3, 9, 9 6, 0
7 7 2 4, 0, 0, 0
8 5, 8 6 6
9 7, 9 8, 4, 2, 2, 0, 9 6, 7

Xổ số Miền Nam - 21-01-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
52
61
95
95
G7
278
341
597
219
G6
5832
7227
7091
7059
0715
6468
5213
3451
5495
8360
6542
5297
G5
8430
5238
2301
9555
G4
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
G3
15459
52487
53850
76587
54430
20232
72453
92329
G2
16775
56610
82737
09396
G1
87021
76599
70735
68906
ĐB
483886
208093
792253
026185
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5, 1 6, 1, 7
1 8 0, 1, 7, 5 9, 6, 3 9
2 1, 1, 7 7, 5 9
3 7, 0, 2 8 5, 7, 0, 2 2
4 6 1 2
5 9, 2 0, 9 3, 1 3, 5
6 4, 3, 8, 1 6, 6, 0
7 5, 9, 8 5
8 6, 7, 0, 4 7, 1 9 5, 8, 8
9 1 3, 9, 7 5, 5, 7, 5 6, 7, 5

Xổ số Miền Nam - 20-01-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
22
85
29
G7
937
572
238
G6
0242
9428
3402
1335
7712
6775
3233
2187
5313
G5
3045
3439
4394
G4
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
G3
66040
73912
49008
60352
31406
10873
G2
27479
50882
19553
G1
32367
14190
00801
ĐB
293317
315368
622760
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 8 1, 6
1 7, 2 2 3
2 8, 2 3 2, 9
3 6, 7 4, 9, 5 0, 3, 8
4 0, 0, 5, 2 2, 1 5
5 2 2 3, 1, 1
6 7, 1 8, 2 0, 7
7 9 5, 2 3, 5
8 4, 1, 8 2, 8, 5 7
9 0, 3 4

Xổ số Miền Nam - 19-01-2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
03
37
58
G7
065
217
460
G6
3922
9894
7763
9624
4995
6818
0722
3003
7804
G5
6283
7621
7572
G4
08758
85511
77061
66156
39033
55638
83957
24636
89959
10178
00560
29978
53745
92102
84096
45535
51126
05188
07401
92173
45401
G3
69177
73823
69362
51285
38600
80852
G2
12051
52761
58091
G1
64156
91069
95230
ĐB
908607
067127
495709
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7, 3 2 9, 0, 1, 1, 3, 4
1 1 8, 7
2 3, 2 7, 1, 4 6, 2
3 3, 8 6, 7 0, 5
4 5
5 6, 1, 8, 6, 7 9 2, 8
6 1, 3, 5 9, 1, 2, 0 0
7 7 8, 8 3, 2
8 3 5 8
9 4 5 1, 6

Xổ số Miền Nam - 18-01-2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
98
08
51
G7
866
023
783
G6
5945
4917
5145
8407
2486
7309
1676
9043
4465
G5
3508
4536
9421
G4
18524
94853
87015
01540
79144
00551
53351
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
27150
67563
29511
44994
99874
48634
67910
G3
10513
46375
82507
80108
04115
43628
G2
83480
29088
80851
G1
05581
26393
03394
ĐB
698207
363263
003168
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7, 8 7, 8, 5, 7, 9, 8
1 3, 5, 7 5, 1, 0
2 4 1, 3 8, 1
3 5, 6 4
4 0, 4, 5, 5 3
5 3, 1, 1 1, 0, 1
6 6 3 8, 3, 5
7 5 6, 3 4, 6
8 1, 0 8, 6 3
9 8 3, 5, 0 4, 4

Xổ số Miền Nam - 17-01-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
85
83
97
G7
566
213
479
G6
0232
8908
3577
4613
3754
7479
1348
4390
9999
G5
3530
6487
8976
G4
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
G3
10925
59433
29637
94124
89076
61180
G2
06292
39555
59798
G1
69119
90950
85446
ĐB
893450
171253
364533
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9, 8 6, 9
1 9, 6, 8, 4 3, 3
2 5 4, 0
3 3, 0, 0, 2 7 3, 5, 0, 7
4 7 1 6, 8
5 0 3, 0, 5, 1, 4
6 6 5 7
7 7 9 6, 4, 7, 6, 9
8 5 7, 3 0
9 2, 0 5 8, 6, 0, 9, 7

Xổ số Miền Nam - 16-01-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
02
50
03
G7
804
536
389
G6
6307
6494
6759
3920
4840
8951
5543
1568
0385
G5
9428
3427
5823
G4
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
G3
05643
67161
53141
25029
35323
23330
G2
22110
00388
06609
G1
82146
20486
31021
ĐB
793235
288300
680217
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7, 4, 2 0 9, 3
1 0, 8 7
2 8 9, 7, 0 1, 3, 2, 3
3 5, 8 3, 6 0, 5, 7
4 6, 3, 0 1, 1, 0 3
5 1, 9 7, 1, 0 8
6 1, 5 0, 9, 8
7 9, 3
8 6, 8 2, 5, 9
9 4 7, 8, 8, 6

Xổ số Miền Nam - 15-01-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
56
80
70
G7
719
482
565
G6
9103
4868
4294
1746
0466
5869
2061
8082
2308
G5
2197
1904
0922
G4
50665
62334
99049
22747
56982
84820
13635
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
58423
55669
15320
10121
08832
80998
46706
G3
32679
32954
38086
87725
06907
15254
G2
13430
52814
62365
G1
10169
27423
40461
ĐB
623494
515546
356396
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3 4 7, 6, 8
1 9 4
2 0 3, 5 3, 0, 1, 2
3 0, 4, 5 2, 2 2
4 9, 7 6, 5, 6
5 4, 6 4 4
6 9, 5, 8 4, 6, 9 1, 5, 9, 1, 5
7 9 6 0
8 2 6, 8, 2, 0 2
9 4, 7, 4 6, 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 100 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 100 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 100 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 100 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 100 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 100 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 100 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 100 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "100 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP